អ៊ីមែល

Here you will find videos and posts about email

Email training courses - IT Club Cambodia

Course Overview

ផ្នែកនេះផ្តោតលើ Gmail ព្រោះវាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង

ហេតុអ្វីបានជាប្រើអ៊ីមែល
ដោយសារតែវាជាឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណតាមបែបអេឡិចត្រូនិចតែមួយគត់របស់បុគ្គល ដែលរដ្ឋាភិបាល ធនាគារ ឧស្សាហកម្ម និងបណ្តាញសង្គមអាចជឿជាក់បាន។
ពួកគេអាចប្រើឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេបានរៀបចំប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដំបូង ប៉ុន្តែពួកគេនឹងក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។

ហេតុអ្វីមិនប្រើ Messenger តេឡេក្រាម ឬផ្ញើសារជាអក្សរ
ព្រោះ Messenger, Telegram និងប្រព័ន្ធជាច្រើនទៀតសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធឯកជន។ ទោះបីជាពួកវាមានប្រព័ន្ធលាក់ទិន្នន័យ (អ៊ិនគ្រីប)ក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដឹងពីក្បួនដោះស្រាយ ពួកគេនឹងថតសារមុនពេលអ៊ិនគ្រីប ដូច្នេះ ពួកវាមិនមានសុវត្ថិភាពទេ។ លើសពីនេះ Messenger, Facebook ទំនងជានឹងបែកចេញពីគ្នាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ ដោយសារតែគណៈកម្មការការពារការផ្តាច់មុខ – អ្នកមិនអាចផ្អែកលើស្តង់ដារប្រទេសរបស់អ្នកលើអង្គការដែលគ្រប់គ្រងការពាណិជ្ជកម្ម – ដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសអាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្ត។
សារជាអក្សរមានដែនកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងការផ្ញើឯកសារភ្ជាប់។ លេខទូរស័ព្ទប្រើបានចំពោះមនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ដរាបណាពួកគេបង់ថ្លៃសេវាទូរស័ព្ទ។

អ្វីដែលនឹងត្រូវលើកឡើង៖
ការជ្រើសរើសអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល – អ្វីដែលល្អ អ្វីដែលគួរជៀសវាង
ការផ្ញើ និងការទទួលអ៊ីមែល ឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗ
ការពន្យល់អំពីការប្រើប្រាស់ប្រធានបទ
ការពន្យល់អំពីការប្រើប្រាស់ To, cc, និង bcc
ការពន្យល់ពីសារឥតបានការ
ការពន្យល់ពីរហ័សនាម និងរបៀបប្រើវា។
ការពន្យល់អំពីថតឯកសារ

ការប្រើប្រាស់ប្រតិទិន (ហេតុអ្វីត្រូវប្រើវា និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ)

Course comprises of

A single powerpoint

short videos to emphasise key points

about spam email

Spam

EmailSpam https

Read More »
IT essentials training courses
Advanced IT training course

For more information or to register your interest, please contact us. Click here.

 

We are part of the charity To Grow An Orchid – which promotes education to young people in Cambodia. From the ages of 15 to 20.

We are a sister organisation to khitclub – the difference is our promotion on Facebook