ការបន្លំលួចទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន

តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណា ប្រសិនបើព័ត៌មានឯកជនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលួចចូល

data breach - theft of company or private information

ការបំពានទិន្នន័យ

នេះគឺជាពេលដែលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបាន ច្រៀតចូល ហើយលួចទិន្នន័យ។

នៅក្នុងការបន្លំលួចទិន្នន័យ ព័ត៌មានអាចជាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន (ដើម្បីជំរិតយកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន) ឬព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ទាំងពីរករណីនេះ ជារឿងគឺធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជាព័ត៌មានរបស់អ្នក អ្នកត្រូវគិតថាតើព័ត៌មានអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនមានរក្សាទុកអំពីអ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាពាក្យសម្ងាត់ និងការប្រុងប្រយ័ត្នគឺពិបាក – វាកាន់តែស្មុគស្មាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។ មានពួកអ្នកច្រៀតចូលជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលព្យាយាមចូលប្រើ បន្ទាប់មកបង់ប្រាក់ដល់ពួកគេយ៉ាងច្រើន។ សូម្បីតែសម្រាប់អង្គការតូចមួយដូចជា ITClub-Cambodia ក៏ដោយ វានឹងមានការប៉ុនប៉ងលួចចូលជាច្រើននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

នៅពេលដែលពួកអ្នកច្រៀតចូល (Hacker) ទទួលបានព័ត៌មាន ពួកគេអាចមានព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទាំងអស់។ ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខគណនីធនាគារ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខទូរស័ព្ទ…។ អាចជាពាក្យសម្ងាត់ជាច្រើន

ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីក្លែងបន្លំជាអ្នក ឬដើម្បីបោកប្រាស់អ្នក។

តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណា ប្រសិនបើព័ត៌មានឯកជនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលួចចូល

គេហទំព័រនេះតាមដានការបំពានទិន្នន័យដ៏ធំបំផុតជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោក។

អ្នក (សិស្ស) ទំនងជាមិនមានឈ្មោះនៅទីនេះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមនៅក្នុងពិភពពាណិជ្ជកម្ម ការទិញរបស់របរ ឬចុះឈ្មោះជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនោះ វាអាចទៅរួច។

https://haveibeenpwned.com/

pwned គឺជាពាក្យអ៊ីនធឺណិត មានន័យថាទិន្នន័យរបស់អ្នកបានស្ថិតក្នុងដៃនរណាម្នាក់ ដែលមិនគួរមានវា។

មើលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលក្រុមហ៊ុនចាស់របស់ខ្ញុំ។ dave.hunt@c2c.com

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនេះមិនត្រូវបានប្រើអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែទិន្នន័យរបស់វានៅតែមាន។ ប្រហែលជាស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយ។

វាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេដែលទិន្នន័យត្រូវបានលួច។

ប៉ុន្តែវាបង្រៀនខ្ញុំឱ្យ៖

  • ប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ
  • ប្រើពាក្យសម្ងាត់វែង និង/ឬផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ជាទៀងទាត់

គេហទំព័រនេះប្រាប់ខ្ញុំថា តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះត្រូវបានលួច។

ឥឡូវសាកល្បង johnsmith@gmail.com​

សូមក្រឡេកមើលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ ហើយពិនិត្យមើលថា តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះត្រូវបានគេលួច។

  • 123RF
  • ទិន្នន័យដែលត្រូវបានគេលួចយក៖ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល អាសយដ្ឋាន IP ឈ្មោះ ពាក្យសម្ងាត់ លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋានរូបវន្ត ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

 

  • 500px
  • ទិន្នន័យដែលត្រូវបានគេលួចយក៖ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ភេទ ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត ឈ្មោះ ពាក្យសម្ងាត់ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

ចុចទីនេះដើម្បីមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវគ្គសិក្សារបស់យើង។ មេរៀនភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃ។  IT-Club Cambodia

Like and Share with friends