សំណួរពីរបី

student exams

ឆ្លើយសំណួរខ្លះៗរបស់ខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីដំណោះស្រាយនៅក្នុងអ៊ីម៉ែល (សប្តាហ៍នេះ)

សំណួរទាំងនេះអនុវត្តចំពោះទូរស័ព្ទដៃឬកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នក

តើអ្នកចងចាំពេលចុងក្រោយដែលអ្នកបានពិនិត្យអ៊ីមែលរបស់អ្នកដែរឬទេ

តើតើអ្នកចងចាំពេលចុងក្រោយដែលអ្នកធ្វើការបម្រុងទុកឯកសារសំខាន់របស់អ្នកដែរឬទេ

ការបម្រុងទុកគឺនិយាយអំពីការថតចម្លងទុករាល់ទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់
ដូចជាការងារកិច្ចការសាលា គម្រោងការ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ពាក្យសុំចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ រូបថតពិសេសៗ វាអាចជា ឯកសារប្រភេទ word, excel, powerpoint, pdf, jpg …

តើអ្នកមានពាក្យសម្ងាត់ខុសៗគ្នាប៉ុន្មាន?

តើអ្វីទៅជា phishing?

ឈ្មោះ
Email or Facebook
សាលាឬវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា (ជាជំរើស) School or Institute of Technology (optional)

ចូលរួមជាមួយ IT-Club

ទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំខែតាមអ៊ីមែល។ អញ្ជើញចូលរួមគំរោងថ្មី