About Website Training

Here you will find videos and posts about website development

Website training courses - IT Club Cambodia

join it club cambodia

creating a website khmer

បង្កើតគេហទំព័រដោយខ្លួនឯង https://itclub-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/08/About-websites-khmer.mp4#t=1 Like and Share ចូលរួមជាមួយ IT-Club បង្កើតគេហទំព័រដោយខ្លួនឯង

Read More »
how to be #1 on Google

1st on Google

How to be #1 on Google រំកិលចុះក្រោមដើម្បីចូលរួម IT-Club Please “Like” our Page ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បានលេខ ១ នៅលើ Google ដោយសារតែ Google គឺជាម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចស្វែងរកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលនឹងនាំឱ្យមានអាជីវកម្មកាន់តែច្រើន (នាំអតិថិជនដល់គេហទំព័ររបស់អ្នក) វិធីដើម្បីឱ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកមានចំណាត់ថ្នាកលេខ ១ នៅលើការស្វែងរកតាម Google ។ ដូច្នេះ តើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េច SEO = ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក។Backlinking = ទទួលបានតំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័រផ្សេងទៀតទៅអ្នក។ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពជឿជាក់។Content = ខ្លឹមសារ = អ្នកត្រូវការមាតិកាល្អ។ វាចាំបាច់ត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័ររបស់អ្នក។Speed = ល្បឿន = គេហទំព័ររបស់អ្នកគួរតែផ្ទុកបានលឿន បើមិនដូច្នេះទេ មនុស្សនឹងធុញទ្រាន់ ហើយបោះបង់ចោល។Crawlability = ភាពដែលអាចចូលទៅដល់ = Google ត្រូវតែអាចយល់ពីគេហទំព័របានយ៉ាងងាយស្រួល នៅពេលដែលវា ចូលទៅធ្វើសន្ទស្សន៍។Mobile = ទូរស័ព្ទ =

Read More »
what does a website designer do

simple websites 2 – khmer

https://itclub-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/03/simple-websites-2-khmer-audio.mp4 បង្កើតគេហទំព័រដោយខ្លួនឯង តើអ្នករចនាគេហទំព័រធ្វើអ្វីខ្លះ?

Read More »
what is a website header footer

website header footer

https://itclub-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/03/What-is-in-a-website-kh.mp4 តើនៅសាលាអ្នកមានថ្នាក់រៀនបែបនេះទេ៖ For the terms and conditions of our quiz, see this page សម្រាប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្រងសំណួររបស់យើងសូមមើលទំព័រនេះ

Read More »

create website khmer2

តើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះ? ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមផ្ញើរសារមកយើង For the terms and conditions of our quiz, see this page សម្រាប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្រងសំណួររបស់យើងសូមមើលទំព័រនេះ

Read More »

IT Essentials course

1, ការប្រើប្រាស់ Email នឹង ប្រតិទិន

2, ការរក្សាសុវត្តិភាពលើបណ្ដាញ

3, របៀបប្រើប្រាស់ Google ដើម្បីស្វែងរកនឹងវាយតម្លៃព័ត៌មាន

4, ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

5, កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ( របៀបចម្លងឯកសារ, បម្រុងទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ចែករំលែកទិន្នន័យ, ទិញអ្វីមួយដោយភាពជឿជាក់)

Advanced IT course

1, វគ្គសិក្សា IT សំខាន់ៗទាំងអស់ , តែនៅក្នុងព័ត៌មានលំអិត

2, បូករួមទាំងគម្រោងសប្បាយមួយចំនួន

3, របៀបបង្កើតវេបសាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក – អនុវត្ត

4, កម្មវិធីកុំព្យូទ័រសាមញ្ញ – បង្កើតហ្គេមសំរាប់កុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទ

5, កុំព្យូរទ័រនៅក្នុងអាជីវកម្ម នឹង ជម្រើសអាជីព

IT Essentials training

1, Using Email and Calendar

2, online security

3, How to use Google to search and evaluate information

4, Effective use of social media

5, your computer (how to copy files, auto backup, share data, buy something with confidence)

Advanced IT training

1, All essential IT course, in more detail

2, plus some fun projects

3, Website training – create your own website – practical

4, Simple Software – Create games for PC and phone

5, Computers in Business and Career Choices

តើយើងធ្វើនឹងត្រូវអនុវត្តបែបណា?

កំណត់សាលារៀន / វិទ្យាស្ថានដែលចង់ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបន្ថែម
ពន្យល់ដល់នាយកនូវអ្វីដែលយើងធ្វើនិងមូលហេតុ
យល់ព្រមគោលបំណង
ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសាលារៀន (ប្រសិនបើយើងកំពុងបង់ថ្លៃគ្រូបង្រៀន)
ធ្វើការជាមួយនាយកនិងគ្រូ
ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅ Powerpoint (ភាគច្រើនជាភាសាខ្មែរ / ខ្លះភាសាអង់គ្លេស) ទៅសាលារៀន
ពន្យល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូ
ជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណសិស្សដែលសមស្របបំផុត
មានពេលដើម្បីឆ្លើយសំនួរគ្រូ
ផ្តល់កម្រងសំណួរតាមអ៊ិនធរណេតដើម្បីវាយតម្លៃពីវឌ្ឍនភាពរបស់សិស្ស
មតិត្រឡប់ទៅនិងពីគ្រូ
ពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាព – ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាមការចាំបាច់
ផ្តល់នូវគេហទំព័រសម្រាប់ការងារជាក់ស្តែងដោយនិស្សិតក្នុងការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ
ផ្តល់ការណែនាំមួយចំនួនសម្រាប់គេហទំព័រសាលារៀន

How do we do this?

Identify schools / institutes that want to provide additional IT training
Explain to the director what we do and why
Agree to the purpose
Sign an agreement with the school (if we are paying the teacher fee)
Work with principals and teachers
Provide Powerpoint training (mostly in Khmer / some in English) to schools
Explain the training to teachers
Help identify the most appropriate students
Have time to answer teacher questions
Provide online questionnaires to assess student progress
Feedback to and from teachers
Check progress – make changes as needed
Provide websites for practical work by students in web development
Provide some tips for school websites

IT essentials training courses
Advanced IT training course

For more information or to register your interest, please contact us. Click here.

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

 

We are part of the charity To Grow An Orchid – which promotes education to young people in Cambodia. From the ages of 15 to 20.

We are a sister organisation to khitclub – the difference is our promotion on Facebook

Scroll to Top